Oferta

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie:

Wewnętrzne instalacje:
- wodociągowe,
- gazowe,
- sanitarne,
- centralnego ogrzewania.

Sieci i przyłącza:
- wodociągowe,
- gazowe,
- kanalizacji sanitarnej,
- kanalizacji deszczowej.

Usuwanie awarii instalacji:
- wodociągowych,
- gazowych,
- kanalizacyjnych.

Przepompowanie i oczyszczalnie ścieków oraz zbiorniki bezodpływowe.

Roboty ziemne i rozbiórkowe.

Usługi koparko ładowarką oraz koparką jednonaczyniową.

W okresie zimowym świadczymy usługi odśnieżania terenu koparko ładowarką wraz z wywozem śniegu oraz odśnieżanie dachów.